Noli me tangere buod ng pag dating ni ibarra

Tulad ng takipsilim, dumilim rin ang kanyang pagtingin sa lipunan nang napagtanto niya ang katotohanang ito.Ang Aking Mga Palagay Nakikita ko sa aking sarili kay Maria Clara.Nakita ni Maria Clara sina Padre Damaso, Padre Sibyla, at Padre Salvi dito.Agad namang nagbulalas si Sinang, pinahayag ang kanyang pagkamuhi kay Padre Salvi buhat pa rin mula sa insidente noong nakalipas na pagtitipon.Dito nagkasabay ang kasiyahan at bagot sa bayan ng San Diego. Nung una, kala niya lahat ng mga tao sa panahong iyon ay masaya ngunit nang lumibot pa ito, nadatnan niya ang mga taong hindi bahagi ng ligaya, mga taong hindi tinatanggap ng lipunan.

noli me tangere buod ng pag dating ni ibarra-63noli me tangere buod ng pag dating ni ibarra-86

Muli naman inalok si Ibarra na sumama sa hapunan ni Kapitan Basilio sapagkat dadating si Padre Damaso.Napatigil lamang siya nang makita nila ang isang ketongin na may dalang salakot.Kinuwento ni Iday kay Maria Clara ang mga kalupitan na dinanas ng ketongin at dito naawa si Maria Clara, pumunta sa salakot ng ketongin at binigay ang agnos na katatanggap lamang niya mula sa kanyang ama.Nagulat ang kanyang mga kaibgan ngunit pinaliwanag naman niya na nais lamang niyang tumulong. Ilang sandali, dumating ang baliw na si Sisa at kinausap ang ketongin, habang hawak-hawak ang braso ng may sakit, tungkol sa kanyang mga anak at paano hindi niya maaari silang makita.Nagkagulo ang mga tao sa takot na mahahawa si Sisa sa sakit ngunit walang nakapigil. Tinanong agad ni Maria Clara si Ibarra tungkol sa pagtulong na ginagawa nila para kay Sisa.

Leave a Reply